Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 20 Trong ngày
 33 Trong tuần
 130 Trong tháng
 130 Cả năm
 130 Tổng lượt xem
1 Đang online
Tốt Nghiệp K1 Tốt Nghiệp K1 Tốt Nghiệp K1 Tốt Nghiệp K1
Tốt Nghiệp K1
Tốt Nghiệp K1
Tốt Nghiệp K1
Tốt Nghiệp K1

Giới thiệu

Giới thiệu về Khoa
03/04/2015
Phó Trưởng phụ trách Khoa: Ths. Đỗ Thị Kim Chi 1. Chức năng     -  Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; c..
Thiết kế bởi Aptech
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ © 2022